LI:73 Plant papptak stålstomme [42 dB]

Låglutande tak med stålstomme

LI:73 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med stålregelstomme

  • 42 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER ROBUST Taklamell bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Vid perforerad TRP-plåt används 50 mm ISOVER ROBUST Takskiva.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Ytterväggar - Allmänna råd
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Pocketguide: Takfallsprojektering