YT:17 Ventilerad träfasad, 2-skiktslösning med vindskyddsskiva och 2 lager brandgips

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:17 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 39-53 dB
  • Brandmotstånd: REI120
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 28 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt och ett heltäckande fasadisoleringsskikt. Två lager Gyproc ProtectF brandgips invändigt. Lämplig för ex. flerfamiljshus med medelhöga ljud- och brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med fasadisolering ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt och minimala köldbryggor med få skarvar som försätter hela stommen i ett varmare klimat. Det diffusionsöppna och obrännbara ytskiktet fungerar som ett integrerat vind- och väderskydd som ger både stomskydd och ett bidrag till lufttätheten.

Mellan träreglarna monteras en mer flexibel glasullsisolering som finns normalt i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan hålla samma U-värde med regeldimension lägre på väggar med lågt U-värde.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande.

Denna konstruktionslösning är föreslagen som ett exempel på ett mer rationellt byggande, utan installationsskikt, men det finns också stora fördelar med att tillföra ett sådant skikt för att öka väggens prestanda (se alternativ konstruktionsuppbyggnad i tabellen nedan).

Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:17-DS YT:17-ES
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsregling, GF+GF
Ventilerad träfasad,
2-skikt med enkelstomme, GF+GF
Ljudreduktion:
  Rw 53 dB 39 dB
  Rw+Ctr 46 dB 34 dB
Brandmotstånd REI120 REI120
U-värde 0,135 0,149
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 27,84 27,62

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr