YT:18 Ventilerad träfasad, 2 eller 3-skiktslösning med integrerat vind- och väderskydd

Yttervägg - Träregelstomme - Ventilerad träfasad

YT:18 är en bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

  • Ljudreduktion (Rw): 37-44 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂/m²): 24-26 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Bärande yttervägg med träregelstomme i två skikt bakom ett heltäckande fasadisoleringskoncept ISOVER WeatherProtect. Ett lager Gyproc Habito invändigt, en slagtålig gips med med extremt hög infästningsstyrka som eliminerar behovet för OSB eller Plywood bakom. Lämplig för exv. enfamiljshus utan förhöjda ljud- eller brandmotståndskrav.

Väggen är på utsidan isolerad med fasadisoleringskonceptet ISOVER WeatherProtect som ger ett heltäckande isolerskikt med få skarvar och minimala köldbryggor. Det heltäckande isoleringsskiktet försätter hela stommen i ett varmare klimat. Det diffusionsöppna och obrännbara ytskiktet fungerar som ett integrerat vind- och väderskydd som ger både stomskydd och ett bidrag till lufttätheten.

Mellan träreglarna monteras en följsam regelisolering som finns i tre olika kvalitetsnivåer: Standard 37 och Professional 35 samt Premium 33. Skillnaden mellan lambda 0,037 W/m²·°C och 0,033 W/m²·°C medför ofta att man kan bibehålla samma U-värde med tunnare regeldimension.

Ångbromsen ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus som i bostäder, kontor och liknande. Denna konstruktionslösning är föreslagen som ett exempel på ett mer rationellt byggande, utan installationsskikt, men det finns också stora fördelar med att tillföra ett sådant skikt för att öka väggens prestanda och möjligheten för att placera installationer (se alternativ konstruktionsuppbyggnad i tabellen nedan).
Se ingående produkter i listan ovan.


Beteckning YT:18-ES YT:18-KR
Konstruktionsbenämning
U-värdesberäknaren
Ventilerad träfasad,
2-skikt med enkelstomme, GH
Ventilerad träfasad,
3-skikt med korsreglat installationsskikt, GH
Ljudreduktion:
  Rw 37 dB 44 dB
  Rw+Ctr 32 dB 37 dB
Brandmotstånd REI30 REI30
U-värde 0,151 0,137
Klimatpåverkan [kg CO2] (A1-A3): 26,08 24,41

Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Isover Fasadskiva 30
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
3 dokument related with the system
3 dokument related with the system
Broschyr: Flerbostadshus i trä
Broschyr: Optimera dina konstruktioner med ISOVER glasull och våra premiumprodukter
Broschyr: System för lufttäthet och fuktsäkerhet