Konstruktionslösning för låglutande tak L:301 Bärande plåt, med tätskikt