Byggnadsteknik
3 minuter min

Väderexponering av Isovers fasadisoleringar

ISOVER supporten tipsar om väderexponering av fasadisoleringar


Isover Fasadskiva 30 och Isover Skalmursskiva 33 är gjorda för den förhållandevisa tuffa påfrestningen som finns under byggtiden med exponering för väder och vind under en viss tid.

2014-01-30 Supporten tipsar (granskad 2020-04-01)

Isover Fasadskiva 31 och Isover Fasadboard 33 har funnits med i sortimentet sedan 1970-talet och vi har god erfarenhet av produkternas funktion. 2013 lanserades Isover Fasadskiva 32 och 2016 omklassades även Isover Fasadskiva 31 till Isover Fasadskiva 30 och Isover Skalmursskiva 33 till Isover Skalmursskiva 32.

Dessa produkter är gjorda för den förhållandevisa tuffa påfrestningen som finns under byggtiden med exponering för väder och vind under en viss tid. Detsamma gäller produkternas framtida funktion bakom fasadbeklädnaden under byggnadens livslängd.

 

Byggtiden

Produkterna klarar utan problem exponering för vanligt väder i mer än en månad oavsett årstid. Det som är tuffast mot produkterna är UV-ljus som bryter ned bindemedlet någon mm in i produktytan, den blir blekare eller gråare och ytan blir lite luddig. Det påverkar inte produkternas funktion negativt när nedbrytning är begränsat till ytan. Man bör dock sträva efter att montera fasadbeklädnaden inom en månad. Se foton nedan från exponeringsförsöken.

Det är såklart också en förutsättning att produkterna är monterade korrekt. Våra arbetsanvisningar gäller först och främst för platsbyggda konstruktioner. Fabriksmontage kan vara annorlunda. Det viktiga är att produkten ifråga sitter stadigt.

Extrema väderförhållanden som tex kraftiga stormar, hagel och kraftigt slagregn kan skada produkterna. Mest känsliga för hårt väder är ISOVER Skalmursskiva 32. Eftersom det är den lättaste produkten bland fasadisoleringarna i vårt sortiment kan det behövas extra mekanisk infästning om det finns risk för hårt väder under exponeringstiden.

Om man i samband med byggnation behöver låta fasadisoleringen stå exponerad för väder och vind en tid behöver man normalt inte bekymra sig för produkten. Oklädda produkter har dock begränsad möjlighet att skydda bakomliggande konstruktion mot kraftigt slagregn. Ibland måste man täcka exponerade ytor provisoriskt för att skydda byggnadsstommen mot slagregn tills fasadbeklädnaden är komplett.

ISOVER isolering och isoleringslösningar

Exponeringsförsök

Exponeringsförsök under tre månader sommar och vinter på provuppställning i fria omgivningar och med ytan exponerad mot söder.

supporten tipsar - vinterexponering

Vinterexponering, december till mars.
Från vänster till höger: referens, exponering 1, 2 och 3 månader.
Även efter 3 månaders exponering är förändringen försumbar. Endast lite färgskillnad syns.

supporten tipsar - sommarexponering

Sommarexponering, maj till augusti.
Från vänster till höger: referens, exponering 1, 2 och 3 månader.
Efter 1 månads exponering syns en liten färgskillnad och efter 2 månader är ytan även luddig.

ISOVER isolering och isoleringslösningar

Isover WeatherProtect

Är man i behov av längre exponeringstider kan man med fördel använda sig av vår produkt Isover Fasadskiva 30 Alu, där man med rätt montageförfarande och planering kan erhålla ett effektivt stomskydd.

Fasadskiva 30 Alu är en ingående komponent i vårt fasadisoleringssystem Isover WeatherProtect. När det mikroperforerade aluminiumfolieytskiktet vänds utåt och skarvarna tejpas får man isolering, vindskydd och ett tillfälligt väderskydd i ett och samma arbetsmoment. 
 
Läs mer här om ISOVER WeatherProtect

ISOVER supporten tipsar