ST:66 Oventilerat snedtak: Limträbalk, ISOVER Vario Xtra och InsulSafe lösull

Oventilerade snedtak är lösningar utan traditionell luftspalt. Det finns två lösningstyper. Den ena har diffusionstät utsida och bygger på en cyklisk fuktbalans på årsbasis. I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas. Detta gäller lösningarna ST:63, ST:71, ST:72 och ST:73.

► Läs mer om kompakta tak med ISOVER Vario® Xtra här

► ISOVER Vario® 25 år - ISOVER Vario variabel ångbroms historia

De övriga konstruktionslösningar till oventilerade snedtak har diffusionsöppen utsida som tillåter fukt att vandra in och ut i balans med fuktvariationer i utomhusmiljön. Lösningarna kräver ventilation under yttertaket och att taklutningen är minst 15° pga. krav från takunderlaget ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak. Detta gäller lösningarna ST:64, ST:65 och ST:66.
 

Kombinerade taklösningar med ISOVER InsulSafe® lösull och ISOVER Vario® Xtra


Kombinerade taklösningar är aktuella för isolering med lösull i takkonstruktioner som skiljer väsentligt från traditionella snedtakslösningar vad angår lutning och konstruktionstjocklek.

Gränsen för vad man kan isolera som en sluten konstruktion med lösull beror på många praktiska förutsättningar och får bedömas från fall till fall.

Vi har tagit fram en anvisning som ska fungera som arbetsdokument dv. presentation av problemställningen och inspiration till lösningar. Målet är att få fram nya lösningar som passar till olika typer av tak beroende på geometri och tillgänglighet för arbetets utförande.

Om du håller på att projektera en byggnad med kompakt tak med stor volym kan du ha nytta av anvisningen som inspiration. Du är även välkommen att kontakta oss om du behöver råd i konkreta projekt. Vi tar gärna del av dina ritningar.

Kontakta utvecklingsingenjör Hanne Dybro för rådgivning.
hanne.dybro@saint-gobain.com