SM:62 Oventilerat tegeltak med skivor KL-trästomme [REI60]

Snedtak - Oventilerad konstruktion

SM:62 är ett 3-skiktsisolerat snedtak med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt

  • REI60
  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. flerbostadshus

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och Isover Bastion Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning SM:62 (dwg)