SM:61 Tegeltak med skivor KL-trästomme [REI60]

Snedtak - Ventilerad konstruktion

SM:61 är ett 4-skiktsisolerat snedtak med fuktsäker uppbyggnad både utåt och inåt.

  • REI60
  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. flerbostadshus

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Konstruktion för byggnader med höga krav på brand, ljud och isoleringsförmåga.

KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Vindsutrymmen - Allmänna råd
Ritning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Ritning SM:61 (dwg)