ST:61R Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Snedtak - Oventilerat konstruktion

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt. Lösningen kan användas vid byte av råspont.

  • Ljudreduktion (R'w): 48 dB
  • Brandmotstånd: REI30
  • Klimatpåverkan (CO₂e/m²): 3,5 kg

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen. Oventilerad snedtakskonstruktionen med diffusionstätt yttertak/underlagspapp är en möjlig lösning såframt den invändiga beklädnaden inkl. underlag är diffusionsöppen på samma nivå som gipsbeklädnader på glespanel eller korsregling. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler. I samband med byte av råspont och yttertak finns möjlighet att åtgärda bristande lufttätning och isolering. Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra monteras från utsidan – upp över balkarna och ner i bottnen av facken mot baksidan av innerbeklädnaden. Det är viktigt att arbetet görs under tält och endast under sommarhalvåret eftersom det är den enda årstiden där fuktkvoten i virket har möjlighet att bli tillräcklig låg med naturens hjälp. Fuktkvoten i takstolar och råspont ska vara lägre än 13 % vid montering av ISOVER Vario® Xtra från utsidan när yttertak/underlagspapp är diffusionstätt. Konstruktionen har en rad förutsättningar som finns beskrivit i projekteringsanvisning för kompakta tak med ISOVER Vario® Xtra. Se även arbetsanvisning för ISOVER Vario® Xtra före installation. Konstruktionen finns i Renoveringsguide som nr 6A. Här finns även data för fler olika isoleringstjocklekar.

Se ingående produkter i listan ovan.


Tekniska detaljer

Allmänt
220 mm
Klimatpåverkan
3,5 kg CO₂ e/ CO₂e/m²
Ljudreduktion
48 dB
Prestanda
0.17 W/m².K
REI30