ST:64 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Snedtak - Oventilerad konstruktion

ST:64 är en takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus.

  • REI30
  • 48 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House.

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion.

Total isolertjocklek: 475 mm.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och Isover Bastion Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.

ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Råspontens diffusionströghet bromsar fuktvandringen utåt. För fuktig inomhusmiljö leder därför till att råsponten fuktas upp.

Kontakta vår tekniska support om du vill veta mer om användningen av denna konstruktion.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt