ST:65 Oventilerat tegeltak med skivor [REI30] [41 dB]

Snedtak - Oventilerad konstruktion

ST:65 är en takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus.

  • REI30
  • 41 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House.

Konstruktionen har inte råspont.

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion.

Total isolertjocklek: 500 mm.
Bjälklagsskivan är utbytt mot ISOVER UNI-skiva 35.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och Isover Bastion Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.

ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Kontakta vår tekniska support om du vill veta mer om användningen av denna konstruktion.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt