ST:72 Oventilerat papptak med lösull [REI30] [43 dB]

Snedtak - Oventilerad konstruktion

ST:72 är en takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus.

  • REI30
  • 43 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House. Vid isolering av snedtak och stödben med skivor kan ISOVER Bjälklag/Stålregelskiva 36 c1200 användas.

Total isolertjocklek: 475 mm.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.

ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Byggfukt
Det är viktigt att man hantera byggfukten på ett förnuftigt sätt för att säkerställa att konstruktionen får bra förutsättningar från början. Följ därför våra enkla råd i anvisningen för hantering av byggfukt.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekteringsanvisning: isover vario xtra