ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Snedtak - Oventilerad konstruktion

ST:66 är en effektiv, platsbesparande, brand- och fuktsäker takkonstruktion lämplig exempelvis för enfamiljs- och flerfamiljshus med fokus på hållbart byggande, exempelvis passivhus.

  • REI30
  • 48 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Taket är uppbyggt med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och Isover Bastion Underlagstak på utsidan. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex en- och flerfamiljsbostäder och torra lokaler. Konstruktionen har inga geografiska begränsningar. ISOVER Vario® Xtra är en smart variabel ångbroms vars ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Råspontens fuktkvot varierar, huvudsakligen med uteluftens variationer i RF. Den variabla ångbromsen, ISOVER Vario® Xtra, minskar risken för sommarkondens – speciellt på solexponerade tak där fuktpåfrestningen utifrån kan vara stor efter regn. Takfot och taknock ska vara utformad på så sätt att det skapas ventilation mellan takpannorna och underlagstaket. Detta för att minska fuktpåfrestningen på bärreglar och ströläkt samt fuktvandringen inåt.

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion.

Ljudreduktion
En försiktig bedömning har gjorts i samband med akustiska simuleringar, vilket innebär att takets ljudreduktion kan avvika från de redovisade värdena, konstruktionen utan luftspalt ger högre ljudreduktion.

Byggfukt
Det är viktigt att man hantera byggfukten på ett förnuftigt sätt för att säkerställa att konstruktionen får bra förutsättningar från början. Fuktkvoten i råsponten och balkar får inte vara väsentligt högre än den nivån som uteluftens RF betingar vilket i sin tur beror på årstiden. Speciellt under vår, sommar och höst får fuktkvoten inte överstiga 13 vikt% motsvarande maximalt 70 % RF i genomsnittlig luftfuktighet när konstruktionen stängs igen med folien och isoleras. Detta för att undvika mögelpåväxt under tiden virket torkar ut till stabil nivå. Under den kalla vinterperioden kan lite högre fuktkvot accepteras.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt