IS:03 Stålregelinnervägg [EI60] [48 dB]

Stålregelstomme

IS:03 är en stålregelvägg lämplig som skiljevägg i hörselundersökningsrum. Uppfyller ljudklass B och C.

  • Ljudklass B, C
  • EI60
  • 48 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Stålregelvägg lämplig som skiljevägg i hörselundersökningsrum. Uppfyller ljudklass B och C. Mellanväggen är fullisolerad med ISOVER ULTIMATE eller vanlig glasull som gör att man uppnår redovisade ljudreduktioner och brandkrav. När det gäller ljudegenskaperna är ISOVER ULTIMATE och vanlig glasull likvärdiga.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd