IT:04 Träregelinnervägg [EI60] [52 dB]

Träregelstomme

IT:04 är en träregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C där kravnivån är 52 dB för vägg mellan två rum.

  • Ljudklass A, B, C
  • EI60
  • 52 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C där kravnivån är 52 dB för vägg mellan två rum. För vägg mellan rum mot korridor är kravnivån 44 dB i ljudklass A och 40 dB i ljudklass B och C. Vid fullisolering uppnår man ett bättre reduktionstal.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd