IT:03 Träregelinnervägg [EI60] [48 dB]

Träregelstomme

IT:03 är en träregelvägg lämplig som skiljevägg mellan undervisningsrum. Uppfyller ljudklass A, B och C.

  • Ljudklass A, B, C
  • EI60
  • 48 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg lämplig som skiljevägg mellan undervisningsrum. Uppfyller ljudklass A, B och C. De vertikala reglarna som är en dimension tunnare än syll och hammarband är förskjutna, saxade, vilket ger ett bra ljudreduktionsresultat.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd