IS:04 Stålregelinnervägg [EI60] [52 dB]

Stålregelstomme

IS:04 är en stålregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C.

  • Ljudklass A, B, C
  • EI60
  • 52 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Stålregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C. Kravnivån är 52 dB för vägg mellan två rum. För vägg mellan rum mot korridor är det 44 dB i ljudklass A och 40 dB i ljudklass B och C.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd