IT:08 Träregelinnervägg [REI60] [60 dB]

Träregelstomme

IT:08 är en 2-skiktsisolerad vägg

  • Brandprestanda: Hög
  • Ljudprestanda: Medel
  • Användning: T.ex. i flerbostadshus mellan lägenheter

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg lämplig att använda i flerbostadshus. Isolerad i två skikt med två regelstommar utan mekanisk kontakt.

Väggkonstruktionens brandklass och ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning