IT:01 Träregelinnervägg [EI60] [40 dB]

Träregelstomme

IT:01 är en träregelvägg lämplig att använda i kontorslokaler i ljudklass C.

  • Ljudklass C
  • EI60
  • 40 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Träregelvägg lämplig att använda i kontorslokaler i ljudklass C. Kravnivån är 35 dB för vägg mellan två rum och 30 dB för vägg mellan rum mot korridor.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd