Byggnadsteknik
3 minuter min

Därför ska vindskyddet monteras innan fasadisoleringen

ISOVER supporten tipsar om vindskydd av fasader


Vindskyddet utanpå isoleringen när man tilläggsisolerar fasaden eller inte? Rent logiskt tycker man ju det, men det är inte alltid bästa lösningen.

2013-05-28 Supporten tipsar (uppdaterad 2021-05-07)

Många tror att man ska ha vindskyddet utanpå isoleringen när man tilläggsisolerar fasaden. Det är vanlig logik och en följd av att man ursprungligen satte vindpapp mellan stommen och spikregeln i gamla ytterväggar med trästomme. Men att sätta vindskyddet utanpå isoleringen längst ut är inte den bästa lösningen när man tilläggsisolerar med Isover Fasadskiva 30 eller Isover Easy Fasadskiva 32.

Vid användande av vindskydd och fasadisolering rekommenderar vi att först montera Isover Bastion Vindskydd på stommen, och sedan tilläggsisolera med Isover Fasadskiva 30 eller Isover Easy Fasadskiva 32. Anledningen till detta är att: 

 • Vindskyddet får kontakt med stommen och bidrar på så sätt till säkrare lufttätning.
   
 • Även gamla ytterväggar kan uppgraderas så att  de matchar de stränga lufttäthetskraven för passivhus genom Isover Bastion Vindskydd. Genom sitt höga luftflödesmotstånd, en bra kontakt med stommen och användning av Isovers breda utbud av skarvprodukter kan konstruktionen skyddas optimalt.
   
 • När vindskyddet är fixerat mellan två isoleringsskikt kan det inte fladdra och ger inte en pumpeffekt när det blåser kraftigt. I äldre hus där insidan inte är lufttät i modern mening, undviker man att pumpeffekten leder till att fuktig inomhusluft sugs ut i konstruktionen.
   
 • Det är även enklare att montera spikregeln när man kan se Isover Distanshylsa eller Isover IsoPigg som monteras genom fasadisoleringen.

  Vindskydda fasadisolering
  Montera Isover Bastion Vindskydd på ytterväggsstommen innan fasadisoleringen för bästa funktion.

  Isolera yttervägg

  Montering av Isover Distanshylsa som underlag för spikreglar. Efter det monteras spikregeln som underlag för fasadpanelen.

  Läs mer om isolering av yttervägg med Isover Easy Fasadskiva

  ISOVER isolering och isoleringslösningar

  Nybyggda ytterväggar med trästomme

  Samma lösning är självklart även ett bra val vid nyproduktion av ytterväggar där Isover Bastion Vindskydd även ger ett extra bidrag till lufttätningen samtidigt som Isover Fasadskiva 30 skyddar stommen från utifrån kommande fukt. 

  Extra fördel med snabbt väderskydd

  Placering av Isover Bastion Vindskydd mellan stommen och fasadisoleringen är en extra fördel eftersom man snabbt får ett väderskydd på ytterväggsstommen. Tänk dock på att skydda detaljer kring dörrar och fönster samt ev. andra genomföringar.

  Montering av ISOVER Bastion vindskydd

  Montering av ISOVER Bastion Vindskydd med täta skarvar och bra kontakt med stommen.

  Isover WeatherProtect

  Isover WeatherProtect är ett effektivt fasadisoleringssystem med integrerat vind- och väderskydd som möjliggör långa exponeringstider. Systemet består av Isover Fasadskiva 30 Alu, som är en styv glasullsskiva beklädd med mikroperforerad aluminiumfolie på ena sidan. När ytskiktet vänds utåt och skarvarna tejpas får man isolering, vindskydd och ett tillfälligt väderskydd i ett och samma arbetsmoment.

  Lär mer här om Isover WeatherProtect

  ISOVER isolering och isoleringslösningar

  ISOVER supporten tipsar