Bygga hemma

En känsla av komfort

Kvinna och barn - en känsla av komfort


På Isover vill vi på enklaste vis, och med minsta möjliga resursförbrukning, medverka till att ge så många människor som möjligt en känsla av komfort och ett liv i trygghet.

Människans förmåga att skydda sig mot elementen har ökat i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt. Idag är begrepp som komfort och trygghet ofta självklara, men ibland tecken på lyx och välstånd. På Isover vill vi på enklaste vis, och med minsta möjliga
resursförbrukning, medverka till att ge så många människor som möjligt en känsla av komfort och ett liv i trygghet.

Känslan av komfort infinner sig när temperaturen känns behaglig och jämn, när luften är ren och sund och när inga oönskade ljud stör. Nyckeln till god komfort är en genomtänkt isolering, med ett klokt val av isolermaterial och byggkonstruktioner. Med produkter från Isover löser du ofta hela komfortbehovet med samma isolerlösning. Samtidigt är vi en av få isolerleverantörer som kan erbjuda unika produkter för ljudisolering.
 

Isolera för trygghet

Trygghet är att slippa oroa sig för konsekvenserna av en brand, i hemmet och på arbetsplatsen. Trygghet är också att slippa drabbas av stress eller hörselskador efter att ha utsatts för buller från trafik, maskiner, ventilation, osv. Produkter från Isover klarar mycket höga krav när det gäller brandsäkerhet. Flera av våra brandklassade lösningar uppfyller dessutom höga krav på både ljud- och värmeisolering.
 

Isolera för framtiden

Den renaste energin är den som sparas och alltså aldrig används. Med god isolering minskar behovet av uppvärmning vilket sparar både pengar och miljö.
 

Komfort eller trygghet? Välj båda!

När du isolerar gör du det oftast inte bara för att hålla en jämn och behaglig temperatur, för att isolera mot brand eller för att skapa en god ljudkomfort. Du måste uppfylla minst två eller tre av dessa krav för att uppnå användarens krav på komfort och trygghet. Det är inte svårt att skapa en isolerlösning som väl uppfyller ett säkerhets- eller komfortkrav. Konsten är att skapa isolerlösningar som uppfyller så många som möjligt av dina krav. Då blir det enklare att föreskriva isolerlösningar och färre produkter att hantera. Det är alltid är den svagaste länken som är dimensionerande när du väljer isolerlösning. De lösningar vi på Isover erbjuder uppfyller ofta även de övriga, icke dimensionerande kraven.

Myndigheternas krav

Följande sex krav är de viktigaste som ställs på byggnader och byggnadsmaterial. Dessa krav utgör grunden för europeisk harmoniseringen inom byggområdet. De krav som myndigheterna ställer upp är minimikrav. De krav som marknaden ställer på produkter och lösningar är ofta högre än minimikraven. På Isover ser vi det som en självklarhet att motsvara marknadens krav på komfort och säkerhet.
 

Boverkets Byggregler

Brandskydd BBR kap. 5
Hygien och hälsa BBR kap. 6
Bullerskydd BBR kap. 7
Säkerhet vid användning BBR kap. 8
Energihushållning och värmeisolering BBR kap. 9