3 minuter min

God ventilation gör susen för hälsa och ekonomi

ISOVER supporten tipsar om vikten av bra ventilation


Frisk och fräsch luft inomhus betyder mer för välbefinnandet än man kan tro. Förr använde man självdrag. Men idag är energin alltför dyr för att släppas ut genom otätheter i huset, frisk luft måste istället tillföras genom ventilation. Och med en bra ventilationsanläggning kan du faktiskt sänka energikostnaderna ordentligt!

2014-03-04 - Supporten tipsar (granskad 2020-11-09)

Kombinera god ventilation med god ekonomi

Självdrag i ett hus kan kännas som ett naturligt sätt att få in frisk luft, men är ett dåligt alternativ ur energisynpunkt. På senare år har byggreglerna också förändrats ganska mycket för att hushålla med den allt dyrare energin.

För att ett hus ska vara energieffektivt måste klimatskärmen vara så lufttät som möjligt. Men eftersom inomhusluften hela tiden tillförs partiklar, gaser och vattenånga från människor och apparater är det nödvändigt med ett bra ventilationssystem för att luften ska kännas fräsch och frisk. God ventilation och god ekonomi går faktiskt att kombinera!

Välj rätt ventilationssystem

Ventilation kan vara mer eller mindre kontrollerad. Ett självdragssystem (S-system) är egentligen inte något system utan ett resultat av att varm inomhusluft stiger och tar sig ut ur huset vilket skapar ett undertryck. Kall luft sugs in genom otätheter i huset vilket innebär att ny luft hela tiden måste värmas upp.

Ett mer kontrollerat system är så kallad fläktstyrd frånluft (F-system), som innebär att fläktar driver ut inomhusluften. Ny luft tillförs genom ventiler eller otätheter, men fortfarande med hjälp av undertrycket som uppstår.

Mest effektivt är ett balanserat ventilationssystem (FT-system), som ibland även har värmeväxlare (FTX-system). Här styr fläktar både till- och frånluften, och i FTX-systemet återanvänds även värmen från inomhusluften till att värma upp luften som tas in.

Ett FTX-system innebär en lite större investering, men är ett säkert sätt att göra inomhusmiljön behaglig, temperaturen jämn och luften frisk att andas. Samtidigt innebär värmeväxlingen att energianvändningen i huset sänks rejält.

Bra eller dålig ventilation?

Om du nyligen flyttat in i ett hus kanske du inte är helt säker på vilken typ av ventilation huset har. Om huset är byggt före eller omkring 1965 är det ganska troligt att det ventileras med självdrag. Frånluftsgaller i våtrum och sovrum tyder också på självdragssystem. Hittar du luftintag i ytterväggarna kan det tyda på ett fläktstyrt frånluftssystem. Och har huset ett FTX-system har du förmodligen fått drift- och underhållsinstruktioner med huset.

Det finns några enkla sätt att kontrollera om ventilationen i huset är dålig. Kontrollera exempelvis hur lång tid det tar för imman på badrumsfönstret att försvinna efter det att du duschat. Tar det mer än en kvart är ventilationen dålig. Samma sak om du upptäcker kondens på insidan av fönstren. Att hålla upp en bit hushållspapper mot en ventil är ett annat sätt. Papperet ska sugas mot ventilen om ventilationen fungerar som den ska. Detta är enkla kontroller man kan utföra själv, men självklart bör man kontakta fackman för att justera in sina luftflöden korrekt.

Om du funderar på att byta till ett effektivare ventilationssystem för att spara energi och inte bor i ett nybyggt hus. Då krävs i de allra flesta fall att man tilläggsisolerar huset för att få riktigt bra effekt. 

Information om tilläggsisolering hittar du här

ISOVER supporten tipsar