InsulSafe - Bästa brandklass

ISOVER InsulSafe bästa brandklass


Brandrisken minskar

När du planerar att isolera är kanske inte brandrisken det första du tänker på, men i energieffektiva byggnader används mycket isolering och på ett vanligt vindsbjälklag läggs ju åtskilliga kubikmeter med isolering. I Sverige inträffar årligen flera vindsbränder och därför ska du välja en isolerprodukt som inte kan brinna och sprida branden.
 

Obrännbart material

Isover InsulSafe® är ett obrännbart material. Det är gjort av glas som inte kan brinna och som inte heller behöver någon tillsats av brandhämmare för att klara brandkraven. Ett obrännbart material kan inte bidra som bränsle vid en brand.
 

Ingen risk för glödbrand

Eftersom Isover InsulSafe® är ett obrännbart material finns inte heller någon risk för glödbrand som annars kan uppstå i porösa material. Vid en glödbrand brinner materialet utan öppen låga och dessa brännbara gaser förflyttar sig i materialet. Branden kan sedan plötsligt växa om glödbranden stöter på mer bränsle eller får tillgång till mer syre.

Enligt europeiska regler ska tillverkare av byggmaterial redovisa produkternas brandegenskaper i form av deras brandreaktion i klasser från A till E, där A är den bästa klassen och E är den sämsta. Isover InsulSafe® hamnar i högsta/bästa brandklass A1 vilket innebär att produkter är obrännbar.