InsulSafe - Snabb och smidig installation

Lösullsisolera med ISOVER Insulsafe


Du kan ta det lugnt eftersom lösullsentreprenören sköter hela installationen, men det kan ändå vara intressant att veta hur det går till. Här beskrivs kortfattat en installation av Isover InsulSafe® på ett vindsbjälklag.


1. Allt finns på lastbilen

Lösullsentreprenörens lastbil rullar fram till huset där isoleringen ska installeras. På flaket finns isoleringen, hårt komprimerad i säckar. Komprimeringen gör att all lösullsisolering av glasull får plats även om det handlar om ett stort bjälklag. I lastbilen finns även blåsmaskinen som ska fluffa upp isoleringen och blåsa upp den på vinden genom en grov slang.


2. Installationen börjar

Två personer har hand om installationen. Man börjar med att inspektera vindsutrymmena och kontrollera att de är klara för installation. Under tiden dras slangen upp på vinden. De första säckarna öppnas och isoleringen töms ned i blåsmaskinen. Maskinen startas och isoleringsarbetet påbörjas bara en kort tid efter att lastbilen kommit till arbetsplatsen. 

En person står på vinden och blåser, en annan står på lastbilen och fyller blåsmaskinen med Isover InsulSafe®. Under isoleringsarbetets gång kontrolleras isolertjockleken fortlöpande. Man ser också till att isoleringen fyller ut runt rör, vid takstolar och täpper till eventuella köldbryggor som kan förekomma.


3. Bjälklaget blir snabbt färdigisolerat!

Lösullsentreprenören kontrollerar och dokumenterar isoleringsuppdraget. Därefter plockar entreprenören ihop sin utrustning och städar upp efter sig. Hela installationen är över på ett par timmar!