InsulSafe - Hög återvinningsgrad

ISOVER InsulSafe® hög återvinningsgrad


Återvunna råvaror

Vid tillverkning av Isover InsulSafe® används stora mängder återvunna råvaror. Den viktigaste råvaran är återvunnet hushållsglas som kommer från Svensk Glasåtervinning. Var tredje glasflaska eller glasburk som du lämnar till återvinning hamnar i Isovers olika glasullsprodukter, inklusive i vår lösull. Vi tar också tillvara på glasullsspill från tillverkningen. Glas är ett unikt material som kan smältas om många gånger utan att påverkas negativt. Därför är glasull från Isover ett bra miljöval.

På Isover tar vi vår del av ansvaret genom att utveckla nya, hållbara material och metoder så att du ska kunna renovera och isolera framtidens byggnader.

Glasull från Isover sparar energi och pengar år efter år. Den kräver inget underhåll och fyller sin funktion under byggnadens hela livstid. Genom att isolera byggnader är det möjligt att utan större kostnadskrävande insatser bidra till ett bättre klimat.