InsulSafe - Utmärkt isolerförmåga

ISOVER InsulSafe utmärkt isolerförmåga


Isover InsulSafe® har mycket god isolerförmåga och tack vare den goda isolerförmågan kan du få välisolerade konstruktioner med förhållandevis tunna isolertjocklekar.

God stabilitet

Olika typer av lösull som installeras på vindsbjälklag sjunker ihop med tiden. Man säger att isoleringen sätter sig. Därför ska den som installerar isoleringen lägga extra material för att kompensera för framtida sättning. 

Isover InsulSafe® har mycket god stabilitet och kräver minimalt med extra material, mindre än 1%, vid installation på vindsbjälklag. Det samma gäller när Isover InsulSafe® installeras i snedtak eller i väggar. Då skapas en kompakt konstruktion med ett isolerskikt som inte sätter sig.
 

Ingen konvektion

Trots att Isover InsulSafe® är lätt och porös finns det inte någon risk att isolerförmågan försämras av luftrörelser i isolerskiktet – det man kallar naturlig konvektion. Redan 1999 konstaterade Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF att ”inverkan av naturlig konvektion på vindsbjälklagets värmeisolerande förmåga med hänsyn till det svenska klimatet samt materialen som förekommer i landet anses försumbar”. 

För vindsutrymmen med ventilerad takfot är det viktigt att hindra utomhusluften från att tränga in i isoleringen. Detta gäller för alla typer av isolermaterial – såväl för lösull som för skivor och rullar. Vid takfoten monteras därför vindavledare som ser till att ventilationsluften leds förbi isoleringen och in till vindsutrymmet.

 

Värmetröghet

Isolermaterial kan inte användas för att dämpa inomhustemperaturens svängningar under dygnet, eftersom dessa material är för lätta för att ge effekt på sådana svängningar. Tunga material med dålig isolerförmåga, exempelvis betong, kan däremot användas eftersom sådana material lätt tar upp och avger värme. Ett annat exempel på värmelagring är täljstenskaminer där stenen lagrar värme som sedan avges.

I en normal villa med isolerad regelstomme spelar densiteten på isoleringen ingen större roll för byggnadens värmebalans. 
Material med hög värmetröghet i väggar, golv och tak kan bara utnyttjas när det har kontakt med inomhusluften. Material som är i direkt anslutning med inomhusluften bör då ha hög värmekapacitet och hög värmekonduktivitet (lambdavärde) som t.ex. betong.

Det är viktigt att skilja på värmeisolering (förmåga att hålla kvar värmen) och värmetröghet (förmåga att lagra värmen). Vatten har exempelvis hög värmekapacitet men sämre värmeisoleringsförmåga. Däremot har luft bättre värmeisoleringsförmåga men låg värmekapacitet.

Enligt europeiska regler ska tillverkare av värmeisolering redovisa produkternas isolerförmåga i form av deras värmekonduktivitet - även kallat lambdavärde. Ju lägre värde desto bättre isolerförmåga. Isover InsulSafe® har goda isolervärden mellan 0,034 och 0,042 W/m °C beroende på vilken konstruktionslösning det handlar om.

Tillverkare av lösull ska dessutom redovisa det tjocklekspåslag som installatören ska göra för att kompensera för framtida sättning. För Isover InsulSafe® är påslaget 5% vid installation på vindsbjälklag och 0% vid installation i snedtak och väggar.