InsulSafe - Undvik fuktproblem

ISOVER InsulSafe undvik fuktproblem


Fukt- och mögelskador

När du bygger nytt eller renoverar är det viktigt att du tar hänsyn till de fuktproblem som skulle kunna uppstå. 

Det är även viktigt att vindsbjälklaget är lufttätt mot inomhusmiljön för att hindra påtvingad konvektion, som i sin tur skulle ge onödiga energiförluster genom läckor och risk för fuktskador på känsligt material.

Det finns ingen anledning att medvetet släppa in fukt i väggar, golv och tak, där den kan komma i kontakt med träreglar, pappersskikt på gipsskivor och andra fuktkänsliga material.
 

Okänslig för fukt

Isover InsulSafe® är en glasull och glas är okänsligt för fukt. Glas tar inte upp fukt och kan inte mögla. Därför behöver man inte heller tillsätta några mögelgifter i Isover InsulSafe®.

Byggmaterial kan vara mer eller mindre känsliga för fukt. Dessutom försämras isolerförmågan om det är fukt i isoleringen, eftersom vatten är bra på att leda värme. En torr produkt isolerar alltid bättre än en fuktig.

Isover InsulSafe®, lösullsisolering av glasull, tar inte upp fukt från vattenångor i luften och har samma isoleringsförmåga oavsett relativ fuktighet i omgivningen.
 

Hus som andas

Om du ska trivas inomhus måste inomhusluften ventileras ut och ersättas av frisk utomhusluft. Det gäller också att hindra fuktig inomhusluft från att från tränga ut i konstruktionen och kondensera på kalla ytor och därmed ställa till fuktskador. Hus ska alltså ”andas” genom effektiva ventilationssystem — inte genom otätheter i väggar, golv och tak. 

Om du har ett ventilationssystem med värmeåtervinning måste all ventilationsluft passera genom värmeväxlaren, annars kan systemet aldrig nå sin utlovade verkningsgrad. Det vanligaste sättet att hindra fuktig inomhusluft från att tränga in i väggar, golv och tak är genom att placera en luft- och ångbromsande folie på insidan, exempelvis en plastfolie eller variabel ångbroms.