InsulSafe - God ljudisolering

ISOVER InsulSafe god ljudisolering


Ett vanligt sätt att skapa god ljudisolering mellan olika rum eller lägenheter är genom att placera tunga homogena skivor, exempelvis gipsskivor, på båda sidor av en vägg eller ett bjälklag. I luftutrymmet mellan de tunga skivorna placerar man en lätt, porös isolering, ofta gjord av glasull.

Isover InsulSafe® fungerar även utmärkt för detta ändamål. De tunga gipsskivorna blir tillsammans med den lätta, porösa isoleringen rätt kombination för att optimalt hindra ljudet att transporteras och spridas.


Bra ljudtips

Det är viktigt att tänka igenom detaljerna väl, då detaljerna ofta påverkar hela konstruktionen. Genom att fullisolera en dubbelkonstruktion, massa-fjäder-massa, utnyttjar man hålrummet maximalt. 

För att dessutom uppnå förbättrad massa-effekt i både tak- och väggkonstruktion samt mellanbjälklag, kan man placera två lager gipsskivor istället för ett lager och få ungefär 5dB förbättring av ljudreduktionen.

Täthet är mycket viktig för byggnadens ljudisolerande egenskap. Om en vägg med god ljudisolering har felaktigt gjorda genomföringar eller dåliga detaljgenomföringar, så tappar väggkonstruktionen den goda ljudisoleringen genom att ljudet kan gå igenom springor och otätheter.  

Bullerdämpning är effektivast om den kan utföras på/vid källan.