Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient

Byggnadens klimatskärm ska vara värmeisolerad. Klimatskärmen utgörs av de väggar, golv, tak, fönster, dörrar med mera som gränsar till mark, uteluft eller ouppvärmda utrymmen.

Um beräknas med denna formel som förklaras närmare i avsnittet om definitioner:

BBR Um formel

Ju lägre värde på Um desto bättre isolerad är klimatskärmen. Genom låga U-värden på väggar, golv och tak – i formeln betecknat med Ui – kan den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten också bli låg.

Följande byggnader har krav på Um [W/m2·°C]:

  • Småhus där Atemp är större än eller lika med 50 m2
  • Småhus där Atemp är mindre än 50 m2
  • Flerbostadshus
  • Lokaler där Atemp är större än eller lika med 50 m2
  • Lokaler där Atemp är mindre än 50 m2.

Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um redovisas i BBR tabell 9:2a:

Genomsnittlig um

 

Konstruktionslösningar

Isover har omfattande information om produkter och konstruktionslösningar som kan bidra till goda värden på Um.

Dessutom tillhandahåller Isover ett beräkningsprogram för U-värden:

Isovers U-värdesberäknare för egna beräkningar