Krav på installerad eleffekt för uppvärmning

BBR ställer inte bara krav på byggnadens användning av energi. Det finns även krav som begränsar den elektriska effekten för uppvärmning. Kravet avser den installerade eleffekten – alltså inte den eleffekt som man avser att ta ut.

Följande byggnader har krav på installerad eleffekt för uppvärmning [kW]:

  • Småhus där Atemp är större än eller lika med 50 m2
  • Flerbostadshus
  • Lokaler där Atemp är större än eller lika med 50 m2

Krav på installerad eleffekt vid uppvärmning redovisas i BBR tabell 9:2a:

Krav på installerad eleffekt BBR

 

Vid köldknäppar, då utomhustemperaturen tillfälligt faller kraftigt, behöver byggnader med hög värmetröghet inte använda lika mycket effekt för uppvärmning som byggnader med låg värmetröghet. Hög värmetröghet hjälper till att utjämna inomhustemperaturens svängningar under ett dygn, men inte under längre tidsperioder.

Isovers information om värmetröga byggnader