Hero Image
Isover kretsull består av 100% materialåtervunnen råvara

Isover Kretsull®

Återvinning som värmer - 100% materialåtervunnen isolering.

Isover Kretsull® är en CE-märkt, 100% materialåtervunnen mineralullsprodukt med reducerad klimatpåverkan i jämförelse med motsvarande mineralullsalternativ på marknaden*. Genom bland annat Isover Retursystem samlar Isover in glasullsspill som i en process, med minimal energianvändning, finfördelas i fastställda fraktioner och blir till Isover Kretsull, en lösull för t.ex. vindsbjälklag och som blåses på plats av utbildade lösullsentreprenörer.  

  • Isover Kretsull har långsiktig prestanda och är beständig mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldrande och nedbrytning. Värmemotståndet och brandreaktionen försämras inte med tiden. 
  • Isover Kretsull är okänslig för fukt och kräver ingen tillsats av mögelgift.
  • Isover Kretsull har naturligt bästa brandklass utan brandhämmande tillsatser. 
  • Isover Kretsull har minimal sättning, d.v.s. litet sättningspåslag** behöver tas hänsyn till vid installation på öppet bjälklag om man jämför med t.ex. lösfyllnadsisolering med högre densitet så som cellulosa och träfiber. 
  • Produkten blåses på plats av utbildade lösullsentreprenörer. 


*Jämförelsen bygger på GWP-värden hämtade från Boverkets klimatdatabas. Jämförelsen är gjord för A1-A3 vid R=1, dvs samma värmemotstånd. (Värdena från Boverket är typiska värden, utan A1-A3 faktor 1,25 för konservativa värden)

**Lösfyllnadsisolering på vindsbjälklag sätter sig, vilket man tar hänsyn till genom att isolertjockleken vid installation ökas med ett sättningspåslag.

Isovers kretslopp

Deklarerade miljöegenskaper

Isover Kretsull® är en EPD-deklarerad produkt. EPD (Environmental Product Declaration) är en deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv; från utvinning av råvaror för tillverkning av produkten tills dess att byggnaden där produkten använts långt senare rivs.