GB:02 Platta på mark

Grund och källare - Platta på mark

Platta på mark med EPS (expanderad polystyren) och fungerar som värmeisolering och lastbärande material med måttliga krav på tryckhållfasthet.

Läs mer
Läs mindre
GB:02 Platta på mark

Beskrivning

EPS (expanderad polystyren) fungerar som värmeisolering och lastbärande material med måttliga krav på tryckhållfasthet. Uttorkning av byggfukt i betongplattan sker till största delen uppåt.

U-värdesberäkning av platta på mark:
Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning