GB:07 Utvändigt isolerad källarvägg, ovan mark, putsad direkt på skivan

Grund och källare - Källare

XPS CWS300 ger både isolering och dränering i samma produkt. Tillverkad av extruderad polystyren, XPS, med en fiberduk och dräneringsspår på ena sidan. Återfyllningen kan göras med befintligt material. Tål högt marktryck.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

XPS CWS300 ger både isolering och dränering i samma produkt. Tillverkad av extruderad polystyren, XPS, med en fiberduk och dräneringsspår på ena sidan. Återfyllningen kan göras med befintligt material. Tål högt marktryck.

Tips! För bästa värmeisolering bör även källarväggen ovanför markytan isoleras. Vid användning av XPS CWS300 avlägsnas fiberduken från den yta som ska putsas och fästes mekaniskt. Alternativt kan XPS 250 användas och återfyllning görs med dränerande material. U-värdestabellen utläses genom z [m] som är genomsnittligt djup på källarväggen. Ekonomisk rekommenderad isolertjocklek är 150 - 200 mm.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Källarytterväggar - Allmänna råd
Arbetsanvisning: Montering av isolering på källarytterväggar