GB:04 Floormategrunden

Grund och källare - Platta på mark

Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå isoleringen. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som lagrar värme effektivt och skyddar mot radon.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå isoleringen. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som lagrar värme effektivt och skyddar mot radon.

U-värdesberäkning av platta på mark:
Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning