GB:09 Varmgrund

Grund och källare - Varmgrund

I en inneluftsventilerad krypgrund (varmgrund) är marken och kantbalken isolerade, och bjälklaget är endast isolerat med en tunn ljudisolering.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

I en inneluftsventilerad krypgrund (varmgrund) är marken och kantbalken isolerade, och bjälklaget är endast isolerat med en tunn ljudisolering. Grunden ventileras mekaniskt med frånluft kopplat till husventilationen och för att uppnå en energieffektiv lösning kan värmen från frånluften återvinnas. Den varma tilluften gör klimatet i grunden torrt vilket ger stora fördelar ur fuktsäkerhetssynpunkt. Den inneluftsventilerade grunden måste göras lufttät och det krävs ett omsorgsfullt lufttätningsarbete för att inte okontrollerat luftläckage ska förekomma och för att skapa ett undertryck vilket säkrar att elak luft, radon m.m. inte kommer in i bostaden. Genom att placera ångbromsen under en tunn isolerskiva minskar risken för perforering.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt