GB:03 Platta på mark (Kombigrund)

Grund och källare - Platta på mark

GB:03 är en kombinationsgrund som består av extruderad polystyren, XPS, och expanderad polystyren, EPS.

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Denna kombinationsgrund består av extruderad polystyren, XPS, och expanderad polystyren, EPS. Det understa skiktet består av 100 mm XPS isolerskiva, med en sluten cellstruktur som gör produkten extra fukttålig. De övriga två skikten är 2 x 100 mm EPS isolerskivor. Kombinationen ger en mycket välisolerad konstruktion och genom att placera EPS-isolerskivan underst påverkas inte isolerförmågan nämnvärt av lång tids placering i marken.

U-värdesberäkning av platta på mark:
Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Projekterings-/arbetsanvisning