2 minuter min

Isolera hanbjälklag

Genom att isolera hanbjälklaget får du en normal takhöjd på vindsvåningen och ett ventilerat vindsutrymme över hanbjälklaget. Isolering av hanbjälklaget kräver att det finns stor höjd över hanbjälken och åtkomlighet för arbetet.

Hanbjälken isoleras med samma typ av produkter som snedtaket fast översta skiktet isoleras lämpligen med Isover Byggmatta P som monteras på tvären av takstolarnas riktning.

Vill du i stället ha öppet upp till nock fortsätter du isolera snedtaket ända upp. Båda lösningarna ger en bra värmeekonomi.
 

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover Takstolsskiva 32 Isolerkniv, kniv och häftpistol     
Isover UNI-skiva 35 eller Isover UNI-skiva 33  
Isover Träregelskiva 37 eller
Isover Träregelskiva 35
 
Isover Byggmatta P 36  
Isover Fasadboard  

 

Steg för steg isolera hanbjälklag

Isolera snedtaket tills du närmar dig hanbjälken

Isolera snedtaket tills du närmar dig hanbjälken. Takstolsskivan ska vikas från snedtaket och ut mellan hanbjälkarna. Skär ut en kil i takstolsskivan där brytningen sker. Häfta fast takstolsskivan både i takstolarna och hanbjälkarnas undersidor.

Bilden visar ovansidan av hanbjälklaget

Bilden visar ovansidan av hanbjälklaget. Fäst takstolsskivor så att de täcker hela hanbjälklaget. På ovansidan av hanbjälklaget kompletterar du med exempelvis UNI-skivor, så att total isolertjocklek blir cirka 400-500 mm.

Den översta ISOVER Fasadboardsskivan måste du göra längre än de övriga

Viktigt!
Den översta Isover Fasadboardsskivan måste du göra längre än de övriga som du använt vid takstolsskivornas skarvar. Den översta boarden ska sluta minst 130 mm ovanför färdig isolering och samtidigt gå så långt ner att den täcker den översta skarven.

Här hittar du nästa steg: Isolera gavelväggen

Tänk på det här

  • Glöm inte att göra urtag för elinstallationer innan du spikar upp väggmaterialet. Fråga din elinstallatör.

  • När du lägger ut exempelvis UNI-skivorna på hanbjälklaget bör du göra en gångbro av tjocka reglar som du lägger tvärs över hanbjälkarna. Om du vill kunna gå upp på hanbjälklaget efter utförd isolering måste du bygga en permanent gångbro. Tänk på att göra den så hög att den slutar ovanför den färdiga isoleringen.

  • Om rummet ska vara öppet upp till nock ska du fortsätt isoleringen ända upp. Tänk då också på att ventilera yttertaket hela vägen upp och eventuellt ha en ventilerad nock eller takventiler under takpannorna.