2 minuter min

Isolera stödben och snedtak med plastfolie

Isolering av snedtak och stödben är det tredje arbetsmomentet när du isolerar vinden för att kunna inreda den.

Arbetet kan utföras med Isover Takstolsskiva 32 om du ska isolera kompakt tak med isoleringen dikt an mot råsponten eller underlagstakduken.

Om du ska ha ventilerat tak använder du med fördel Isover Takstolskiva 32 Alu som har diffusionsöppet mikroperforerat aluytskikt som vänds mot luftspalten. Man kan också använda Isover Takstolskiva 32 om man använder Isover Takfotsluftning kontinuerligt från takfot och i snedtaket. Alternativt kan man i stället montera Isover Bastion Vindskydd på distanslister under råsponten vid t.ex. mycket varierande takstolsavstånd.

Både typerna av takstolsskiva sitter med hjälp av egen spänst mot takstolarna. Var noggrann med ev. anpassning av produkternas bredd så klämeffekt uppstår. 

Produktalternativ till Takstolsskiva 32 är Isover UNI-skiva 33 eller UNI-skiva 35.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover Takstolsskiva 32
Isover UNI-skiva 33 eller UNI-skiva 35
Isover Takstolsskiva 32 Alu
Isolerkniv, kniv, häftpistol, hammare och spik
Isover Fasadboard  
Isover Takfotsluftning  

 

Instruktionsfilm

Tänk på det här

  • För att kunna vika Takstolsskivan vid övergången mellan stödben och snedtak måste du skära ut en kil på insidan. Kilens underkant ska ligga lika högt som stödbenets övre kant. Bredden på vinkelsnittet brukar vara mellan 80 och 100 mm. Skivan ska kunna vikas med den yttre pappen obruten, se arbetsanvisningarna och videon.

  • Isover rekommenderar en isolertjocklek på minst 300 mm i stödben och snedtak. Detta motsvarar ett U-värde på ca. 0,13 W/m²K som är eftersträvade U-värde för tak i samband med ROT. U-värdet påverkas av isoleringsproduktens lambdavärde och snedtakslösningen.

    Exempelvis får man ett U-värde på 0,13 W/m²K med 195 mm Isover Takstolsskiva 32 i kombination med 95 mm Isover UNI-skiva 35 i korsreglat installationsskikt.

    Det är dock inte ett krav att man ska nå eftersträvade U-värde utan kravet är att man ska få det bästa ut av möjligheterna som finns. Du räknar lätt fram U-värdet för ditt snedtak med hjälp av U-värdesberäknaren.

  • Det finns även en alternativ lösning för stödben och snedtak, läs mer om det här