2 min

Isolera takfoten

Fukt som tar sig upp till vindsutrymmet ska ventileras bort. Här visar vi hur du gör!

Vid ventilation via takfoten ska luftspalten vara minst 25 mm. Vid nyproduktion och om du har kontroll över tätheten kan ventilering göras via ventiler uppe i gavlarna. Glöm inte heller att förse ventilerna med insektsnät. De flesta gavelventiler på marknaden har ett inbyggt insektsnät redan när du köper dem.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva 35 eller Isover UNI-skiva 33 Isolerkniv, kniv, hammare, spik, skruv och häftpistol

Isover Fasadboard
 
Isover Takfotsluftning (ersätter Isover Lufta)      

Instruktionsfilm isolera takfoten

Steg för steg isolera takfoten

Börja med att montera vindavledaren

Börja med att montera vindavledaren.

Arbetsanvisning: Isover Takfotsluftning

Isolera sedan utrymmet mellan takfoten och stödbenen med UNI-skivor.

Skär till bitar av Fasadboarden

Skär till bitar av Fasadboarden eller annat lämpligt skivmaterial, 300-400 mm långa. Dessa bitar ska ligga bakom skarvarna mellan Takstolsskiva P som monteras senare (se stödben och snedtak). Skivorna av board hindrar att ventilationsluft blåser in mellan skarven på isoleringen.

Ta bort takstolsskivan och spika fast boarden

Mät ut var du ska fästa boarden genom att placera Takstolsskiva P där den ska sitta. Skär ut en kil i takstolsskivan efter de streckade linjerna, så att skivan går att vika (Se bild 6 på Takstolsskiva P under avsnitt stödben och snedtak). Skarven mellan takstolsskivorna ska hamna mitt i boarden. Markera med en penna var boarden ska sitta. Ta bort takstolsskivan och spika fast boarden.

Här hittar du nästa steg: Stödben och snedtak

Tänk på det här

  • Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget.